Flotte Gulv

Utformet av

Flotte Gulv

Grand Hotell Tårnsuiten

Oslo

Fotografi av

Arne Schram Simonsen
Gulv Valor, Hakwood
Sortering Premier 1 bis
Behandling Røkt og hvit oljet
Tykkelse 20 mm
Fiskeben dimensjon 80 x 480 mm