Flotte Gulv

Utformet av

Flotte Gulv
Grand Hotel
Oslo

Fotografi av

Arne Schram Simonsen
Gulv Valor, Hakwood
Sortering Premier 1.bis
Behandling Røkt og hardvoks oljet
Tykkelse 20 mm
Fiskeben dimensjon 80 x 480 mm